Partner: Oświata Wolsztyn
ul.Rynek 1
Wolsztyn, 64-200
http://www.oswiata.wolsztyn.pl
oswiata@wolsztyn.pl
tel. 68 347 45 81
Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny

Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie jest jednostką organizacyjną powołaną w celu realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego wynikających z zapisów określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z dnia 19 listopada 2004 r.  Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania poszczególnych szkół, gimnazjów i przedszkoli można uzyskać pod numerem tel. 68 347 45 81.  

W Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty można również uzyskać informacje na temat:
 

  • organizacji sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Wolsztyn,
  • zasad i kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli oraz odpłatności za przedszkola,
  • udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
  • dofinansowania z tytułu wykształcenia lub przyuczenia młodocianego pracownika,
  • obsługi funduszu socjalnego dla emerytów,
  • zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,
  • dokumentacji archiwalnej po byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wolsztynie.

 


poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00


Oferta: 2 dziecko 50% opłaty za godzinę
Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny

2 dziecko 50% opłaty za godzinę, za świadczone usługi w zakresie wychowania przedszkolnego.

 
Oferta: Od 3 i następnego dziecka brak opłat
Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny

Od 3 i następnego dziecka brak opłat za świadczone usługi w zakresie wychowania przedszkolnego.

 
Oferta: Zniżka 50% na 2 i kolejne dziecko
Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny

Zniżka 50% na 2 i kolejne dziecko za usługi opiekuńczo - wychowawcze świadczone przez Gminny Żłobek.

 6% rabatu na cały asortyment nie objęty promocją
Partner
15% zniżki przy zapisie dwójki dzieci na kurs grupowy
Partner
10% zniżki przy zapisie jednego dziecka na kurs grupowy
Partner
10% zniżki
Partner
10% zniżki
Partner
10% zniżki
Partner

www.kartarodziny.wolsztyn.pl 2014 - 2023. Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"


stat4u     Osób online: 1